Samen met u verbeteren wij uw diensten
  en de efficiëntie van uw organisatie


Home
 

WAT BIEDEN WIJ U?
 
Benchmark voor
ADVOCATENKANTOOR

  ISO 9001
  Q*FOR
  ESF
ONZE METHODE
  Groepsbegeleiding
  Individuele begeleiding
VER-DI COACHING
  Missie
  Historiek
 ONZE KWALITEIT
  Resultaat
  Referenties
CONTACT

kmoportefeuille - bea


METHODE : Groepsbegeleiding - ISO9001


Wij werken  met groepen van 3 tot zes kantoren.

Van zodra het project gestart is, zal de begeleider in uw bedrijf een kennismakingsaudit uitvoeren. Op deze manier weten wij precies hoe wij u optimaal kunnen begeleiden.

Daarna voorzien wij 8 groepsessies (twee avonden per maand) waarbij wij met alle deelnemers samen komen. Tijdens deze groepssessies kunnen er twee personen per deelnemend bedrijf aanwezig zijn. Dit worden de aanspreekpersonen en diegene die de opdrachten en de procedures binnen uw bedrijf zullen coördineren. Tijdens deze sessies worden acties in groep besproken; de deelnemers dienen dit verder uit te werken met collega’s van uw bedrijf. 
  
  U krijgt ondertussen van de begeleider individuele hulp om de specifieke toepassingen eigen aan uw bedrijf te bekijken en met u naar concrete oplossingen te streven.
  Als u het programma doorlopen hebt, komt uw begeleider een pre-audit uitvoeren teneinde uw vooruitgang te evalueren. Indien nodig kunnen er dan nog aanpassingen gebeuren, zodat u zich optimaal weet voor te bereiden op een certificatie-audit (indien u dit wenst) die zal uitgevoerd worden door een onafhankelijk internationaal erkend certificatie-organisme. 
  
  Belangrijk is, dat wij steeds vertrekken vanuit uw eigen organisatie en de vereiste werkprocedures aan uw bedrijf aanpassen. Daarbij volgen wij steeds een vierstappen strategie: analyseren, activeren, aanpakken en implementeren. 
  
  Na het bekomen van uw certificaat blijven wij u, indien gewenst, begeleiden in uw permanent streven naar kwaliteit.

Voor vragen of informatie  neem vrijblijvend contact op.